Kursleverandør innen
helse og
omsorgs fag

Velkommen til Kompetansesenteret Feiring

Kompetansesenteret Feiring ble etablert i 2003 og har i årene fram til i dag arrangert en rekke ulike kurs og opplæring innen helse og omsorg.

Kompetansesenteret Feiring er leverandør av opplæring innen helse og omsorg for private, bedrifter og det offentlige.

Bedriftskurs

Vi skreddersyr kurs for bedrifter

Kursrom

Vi har nye kursrom i ulike størrelser, midt i Oslo, som det er mulig å leie for kurs eller seminar

Opplæring

Vi arrangerer lengre, yrkesrettet opplæring innen helse og omsorg
Les mer