Fagpersoner

Laila Feiring

Daglig leder

 

Siri Opheim

Avdelingssjef

Marianne Heggen

Kurskoordinator


Anita Tellnes

Faglærer
Helsefag

 

Benedicte Jacobsen

Faglærer
Helsefag

 

Synne Holm

Faglærer
Helsefag

 


May Beck

Faglærer
Helsefag

 

Linn Røstad

Faglærer
Helsefag

 

Kaja Stokke

Faglærer
Helsefag

 


Hanne Krøvel

Faglærer
Norsk

 

Annelén Stenbakken

Faglærer
Norsk

 

Linn Silje Kalberg

Faglærer
Helsefag

 


Christian Aamodt

Faglærer
Førstehjelp